منابع دکتری 93

منابع آزمون دکتری آزاد 93 علوم انسانی


سنجش تکمیلی امیرکبیر


مجری آماده سازی جزوات آزمون دکتری تخصصی سراسری و آزاد، کارشناسی ارشد سراسری و آزاد


بر‌ترین منابع دکتری آزاد 93 و سراسری 93

برترین منابع کارشناسی ارشد آزاد 93 و سراسری 93

 


www.sanjeshEtakmili.com

منابع آزمون دکتری آزاد 93 علوم انسانی

 

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 20101 زبان و ادبیات فارسی

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 20205 زبان و ادبیات عرب

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 20311 زبان و ادبیات انگلیسی

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 20312 آموزش زبان انگلیسی

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 20327 ادبیات فرانسه

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 20390 زبان شناسی همگانی

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 20401 الهیات و معارف اسلامی – ادیان و عرفان

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 20402 الهیات و معارف اسلامی –تاریخ و تمدن ملل اسلامی

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 20405 الهیات و معارف اسلامی – علوم قرآن و حدیت

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 20407 الهیات و معارف اسلامی – فقه و مبانی حقوق اسلامی

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 20409 الهیات و معارف اسلامی – فلسفه و کلام اسلامی

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 20424 کلام

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 20425 عرفان اسلامی و اندیشه امام خمینی «س»

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 20443 فقه شافعی

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 20516 علوم ارتباطات

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 20534 جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی اقتصادی و منابع آزمون دکتری آزاد 93 - توسعه

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 20535 جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی فرهنگی

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 20536 جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی گروه های اجتماعی

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 20537 جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی سیاسی

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 20538 جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی سیاسی – مسائل اجتماعی ایران

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 20603 برنامه ریزی درسی

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 20628 فسلفه تعلیم و تربیت

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 20702 روانشناسی تربیتی

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 20705 روانشناسی عمومی

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 20709 روانشناسی سلامت

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 20712 روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 20807 حقوق خصوصی

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 20808 حقوق عمومی

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 20810 روابط بین الملل

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 20815 حقوق بین الملل عمومی

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 20818 حقوق کیفری و جرم شناسی

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 20830 علوم سیاسی – جامعه شناسی سیاسی

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 20831 علوم سیاسی – اندیشه های سیاسی

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 20832 علوم سیاسی – مسائل ایران

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 20833 علوم سیاسی – سیاستگذاری عمومی

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 20914 علوم اقتصادی

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 21002 فلسفه

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 21003 فلسفه علم

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 21004 فلسفه تطبیقی

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 21102 باستان شناسی

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 21103 تاریخ

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 21109 فرهنگ و زبانهای باستانی ایران

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 21115 تاریخ – تاریخ ایران بعد از اسلام

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 21119 تاریخ – تاریخ اسلام

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 21125 تاریخ – تاریخ ایران قبل از اسلام

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 21210 مدیریت دولتی

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 21211 مدیریت صنعتی

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 21212 مدیریت آموزشی

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 21213 مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 21214 مدیریت محیط زیست- مدیریت محیط زیست

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 21216 مدیریت دولتی – مدیریت منابع انسانی

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 21221 مدیریت آموزش عالی

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 21222 مدیریت – مدیریت رسانه ای

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 21223 مدیریت تکنولوژی

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 21224 مدیریت فناوری اطلاعات

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 21226 مدیریت محیط زیست – حقوق محیط زیست

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 21242 مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 21247 مدیریت بازرگانی - مدیریت بازاریابی

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 21253 مدیریت – مدیریت مالی

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 21287 مدیریت دولتی – تصمیم گیری و خط مشی گذاری

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 21288 مدیریت دولتی – رفتار سازمانی

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 21289 مدیریت دولتی – مدیریت تطبیقی و توسعه

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 21301 حسابداری

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 21403 تربیت بدنی و علوم ورزشی –مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنی

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 21404 تربیت بدنی و علوم ورزشی – فیزیولوژی ورزشی

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 21409 تربیت بدنی و علوم ورزشی – رشد و تکامل و یادگیری حرکتی

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 21410 تربیت بدنی و علوم ورزشی –مدیریت ورزشی

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 21501 جغرافیا و برنامه ریزی شهری

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 21506 جغرافیایی سیاسی

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 21518 جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 21520 جغرافیای طبیعی – اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 21602 مشاوره

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 21707 کتابداری و اطلاع رسانی

برای مشاهده اطلاعات بروز به سایت زیر مراجعه کنید:

 

www.sanjeshetakmili.com

شماره های تماس:

02144016898
02144044681

 


برچسب‌ها: منابع آزمون دکتری آزاد 93 علوم انسانی
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و هفتم خرداد 1392ساعت 13:23  توسط سنجش ارشد  |